Pamamaraan ng Diborsyo

Pamamaraan ng Diborsyo

Kadalasan ang kaso na ang isang Pilipinong asawa ay dati nang may asawa.Ito ay isang malaking bottleneck sa Pilipinas kung saan ang iba pang partido ay Hapon, ang kabilang partido ay Pilipino, at walang diborsyo.こAng diborsyo dito ay hindi sa Japan, ngunit sa Pilipinas.Halimbawa, dahil lamang sa pag-uulat mo ng diborsyo sa Embahada ng Pilipinas sa Japan ay hindi nangangahulugang nakipaghiwalay ka sa sertipiko ng kasal na nakarehistro sa National Bureau of Statistics.

Sa kasalukuyan, kapag nag-aaplay para sa huling visa, ang Consulate General ng Japan sa Maynila ay susuriin sa PSA (Philippines National Statistics Bureau) upang malaman kung ang aplikante ay kasal sa nakaraan, kaya’t nagtayo siya ng isang abugado at pinaghiwalay ang mga Hapones. ang kasong iyon, pagkatapos ipahayag ang diborsyo at makatanggap ng isang paghuhusga mula sa korte, kakailanganin mong isama ang mga espesyal na tala sa nakaraang sertipiko ng kasal sa National Statistics Office. Sa kauna-unahang pagkakataon, ito ang ligal na pagkawala ng nakaraang pag-aasawa.

Ang mga naaangkop na tao ay kailangang gumawa ng wastong mga hakbang. Tumutulong din kami sa mga pamamaraan ng diborsyo sa mahusay na mga abugado. Mangyaring makipag-ugnay sa amin para sa tulong na bayarin at panahon.