Pamamaraan para sa hindi wastong pag-aasawa

Pamamaraan para sa hindi wastong pag-aasawa

Sa yugto ng aplikasyon ng visa, titingnan ko ngayon ang PSA (Philippine Statistics Authority) upang malaman kung ako ay may-asawa na sa nakaraan. Bilang isang resulta, naghihintay para sa resulta ng aplikasyon ng visa dati ay 3 araw at ngayon ito ay halos 2-3 linggo. Kung nag-asawa ka na sa nakaraan at hindi nag-file para sa hindi wastong pag-aasawa, hindi bibigyan ang iyong visa kapag nalaman mo.

Matapos ang pagkakaroon ng isang abugado, pagsasagawa ng isang paglilitis sa pagpapawalang bisa at pagtanggap ng isang panghuling paghuhusga mula sa korte, kakailanganin mong isama ang mga espesyal na tala sa iyong nakaraang sertipiko ng kasal sa PSA (Philippines National Statistics Office). Dito lamang ang ligal na pagkalipol ng nakaraang pag-aasawa.