Iba pang mga visa

Tumutulong ang ibang visa

・Binibisita ang kamag-anak
Nagbibigay kami ng tulong sa visa tulad ng pagtawag sa mga magulang, kapatid, at mga anak ng ina ng isang asawang Pilipino, at pagtawag sa isang bata at kanyang ina na may malapit na ugnayan sa bawat isa.

Bilang karagdagan, tumutulong din kami sa mga fiancée visa at visa na nauugnay sa mga bata. Mangyaring makipag-ugnay sa amin para sa tulong na bayarin.

・Pagkuha ng permanenteng resident visa sa Pilipinas (13A)

Ang mga permanenteng paninirahan na visa ay para sa mga may asawa sa isang Pilipino. Mangyaring tandaan na hindi kami nag-aalok ng mga visa ng retiree. Tumatagal ng halos isa’t kalahating hanggang dalawang buwan upang makuha ito.

Bayad sa tulong sa pagkuha

Permanenteng visa ng tirahan: 158,000Yen(kasama ang buwis)